Naše olomoucká revoluce 1989
Po všechny dny bezprostředně po zvolení docházejí prezidentu republiky Václavu Havlovi desítky blahopřejných telegramů z domova a celého světa.
Čs. prezident Václav Havel se poprvé setkal s portugalským prezidentem M. Soaresem. Setkání se zúčastnil také ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Všichni tři muži se vydali k soše sv. Václava, kde položili květiny s připomenutím posledních pěti týdnů a vyjádřením solidarity se studenty a všemi ostatními občany, kteří byli v minulých letech zbiti nebo perzekuováni a pracovali pro to, aby se všichni lidé naší země dožili dnešního svobodného dne.

Večer se M. Soares setkal s čs. novináři v budově Koordinačního centra Občanského fóra v Praze.

Současnou náladu lidí, provázenou při sametové revoluci psychickým uvolněním a radostí, začaly využívat mnohé kriminální živly k trestné činnosti. O novoročních svátcích proto bude zvýšen u příslušníků Sboru národní bezpečnosti výkon hlídkové a obchůzkové i kriminální služby, zejména při přepravě tržeb, v obchodech, u benzinových čerpadel. Zvýšenou pozornost vyžaduje také kázeň řidičů a dodržování pravidel silničního provozu.

V kulturní sekci plus knihovně (pozdější Studentcentrum) se připravuje bujará oslava Nového roku...


Komentáře k článku

Zatím nikdo nevložil komentář.