Naše olomoucká revoluce 1989
Parlamentní komise na dohled šetření událostí 17. listopadu konstatovala, že Miloš Jakeš doznal svou politickou odpovědnost za tuto události, že byla uvalena vazba na Miroslava Štěpána z důvodné obavy z jeho útěku do zahraničí, a že je nutné dále prošetřovat další zásady pořádkových sil proti demonstrující veřejnosti.

Zhruba 31 000 odsouzených se nacházelo k 1. lednu v zařízeních tzv. Sboru nápravné výchovy. Na základě amnestie bude během tří týdnů propuštěno více než 20 000 vězňů, kteří jsou dosud ve výkonu trestu anebo ve vazbě. Ti z odsouzených, kteří mají dobré rodinné zázemí a pracovní příležitost, mohou být propuštěni okamžitě.

Na UP Olomouc se ujímá vlády demokraticky zvolené nové vedení fakult v čele s rektorem Doc. PhDr. Josefem Jařababem, CSc.

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde
Foto: P. Zatloukal


Komentáře k článku

2.1.2014 10:45 - Ivan Langer
Znovu prosim "zastupce" jednotlivých fakult ve stavkaci, zda-li by mohli zapátrat v paměti a rekonstruovat "volbu" nových vedení jednotlivých fakult a UP, jako takove...
2.1.2014 10:55 - Ivan Langer
Na LF to byl prof Čestmír Neoral! A jak tak pátrám v paměti a vycházím přitom z toho, co bylo zde již napsáno, byl nám studentům "doporučeny" pany tehdejšími docenty - Jezdinsky, Hejtmanek... Sam za sebe, díky osobním prožitkumz následného "pobytu" v kolegiu děkana, soudim, že to byla spravna "volba"!!!