Naše olomoucká revoluce 1989

Na Štěpána bez Štěpána :-)

O svátcích vyhlásilo pokojnou hladovku 1050 odsouzených v nápravně výchovném ústavu v Ostravě - Heřmanicích, současně docházely zprávy o odmítání stravy z mnoha dalších věznic. První místopředseda čs. vlády Ján Čarnogurský, předseda slovenské vlády a další vládní a soudní činitelé navštívili věznici v Leopoldově, kde vyslechli zvolené zástupce odsouzených, kteří jim předložili své požadavky, mj. udělení všeobecné amnestie, zlepšení podmínek výkonu trestu, zrušení trestu smrti a snížení nejvyšší sazby odnětí svobody na deset let.

Odpovědní vládní činitelé oznámili v dialogu s odsouzenými, že budou neodkladně jednat o všech jejich požadavcích a navrhnou příslušná legislativní opatření. Považují za organickou součást demokracie i humanizaci podmínek výkonu trestu odnětí svobody, což bude promítnuto zvláště v rekodifikaci trestního zákonodárství a při novelizaci zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

Stávkující studenti žijí v očekávání volby prezidenta a přípravou na Silvestr.

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde
Foto: P. Zatloukal


Komentáře k článku

26.12.2014 09:55 - Michaela Klímková
Zdá se mi to? To by měli být Karel Pohl,Eva Kantorová, Marek Skácel, Saška Oršula a můj oblíbený " Kača" basista z Vratké, ne?