Jednání u kulatého stolu ve Valdštejnském paláci v Praze se zúčastnili zástupci rozhodujících politických sil v Československu a dospěli k vzájemné dohodě o dalším rozvoji demokracie, humanity a národního porozumění. Zejména se shodli v souladu s veřejně projevovanou vůlí občanů a považují za uznávaného představitele země na úřad prezidenta republiky Václava Havla a na úřad předsedy Federálního shromáždění Alexandera Dubčeka.

Za prezidenta republiky doporučili občané při rychlém šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění Václava Havla (73 %), Ladislava Adamce (10 %), Čestmíra Císaře (4 %). Jen ojediněle uváděli Alexandera Dubčeka, Valtra Komárka a některé další možné kandidáty.

Vláda ČSSR se rozhodla odejmout Řád Bílého lva I. třídy Nicoalae Ceaušeskovi, protože se ukázal nehodným jej nosit. Jako prezident Rumunska a vrchní velitel branné moci je přímo odpovědný za masakry páchané na bezbranných účastnících demonstrací.

Studenti UP se rozjíždějí do svých domovů, okupační stávka v omezeném režimu pokračuje dále, probíhají demonstrace a sbírky na podporu Rumunska.

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde :-)
Foto: P. Zatloukal


Komentáře k článku

22.12.2014 10:01 - Markéta Záleská
Stávka trvá i přes Vánoce! Na Filozofické fakultě bude omezený počet lidí (Stávkový výbor a dobrovolníci), kteří budou udržovat všechny funkce štábu v normálním chodu. Se všemi ostatními se sejdeme 3. ledna 1990 na hale UP (viz plakáty), kde bude upřesněn náš další postoj k aktuální situaci. Sledujte po dobu svátků
jednání FS! V den zvolení prezidenta republiky vystoupí Martin Mejstřík v televizi. POZOR! Není vyloučen náhlý zvrat situace! V případě převratu se sejdeme 3. ledna 1990 u Wiener Rathausu ve Vídni. Náš časopis by dál pokračoval pod názvem Der Oberpress.
Stávkový výbor UP
Přihlašte se pro vkládání komentářů