Naše olomoucká revoluce 1989
V Paláci kultury skončilo jednání mimořádného sjezdu KSČ, byl zvolen 140členný ústřední výbor a 27členná ústřední revizní a kontrolní komise. Předsedou byl již předchozí den zvolen Ladislav Adamec. Ze strany byl vyloučen Vasiľ Biĺak a pozastaveno členství dalším bývalým vedoucím funkcionářům, mj. Gustávu Husákovi a Lubomíru Štrougalovi. Na sjezdu bylo zrušeno tzv. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, dále byly zrušeny Lidové milice. Novým předsedou ústřední a revizní komise se stal Karel Urbánek.

Centrálně plánovaná ekonomika byla omylem - uvedl místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise Vladimír Dlouhý. Systém vedl ke ztrátám kontaktů s průmyslově vyspělými zeměmi, došlo k zaostávání naší vědy a techniky, poklesla kvalita práce a naopak neúměrná je zdrojová náročnost výroby. To vše v důsledku přivedlo zemi k nižší životní úrovni. Pětiletý plán 1991-95 bude nahrazen tříletým aktivizačním programem, který má znamenat definitivní ústup od systému direktivního plánování.

V Olomomuci pokračuje sbírka na Rumunsko, rektorem UP (s účinností od 1. 1. 1990) je dnes zvolen Doc. PhDr. Josef Jařab, Csc.
Redakce Přetlaku vydává prohlášení, viz. fotopříloha :-)

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde :-)
Foto: P. Zatloukal


Komentáře k článku

21.12.2014 09:15 - Ivan Langer

A příloha:

 

21.12.2014 09:18 - Martin Fafejta
Přikládám onu vzpomínku prof. Jařaba: https://docs.google.com/viewer?docex=1...
21.12.2014 09:38 - Markéta Záleská
V tento den byl zvolen předsedou nové Akademické rady UP Josef Tillich. Tato AR zvolila Josefa Jařaba rektorem. Akademické rady byly zvoleny po rezignaci bývalého vedení UP a jednotlivých fakult na shromážděních pracovníků a studentů těchto fakult. Ty se skládaly ze stejného počtu pedagogů a studentů, ze zástupců studentských stávkových výborů a OF. Fakultní akademické rady pak zvolily osm zástupců (4 pedagogové a vědečtí pracovníci a 4 studenti), kteří byli delegováni do celouniverzitní AR, která se sestávala ze 40 členů (32 míst zástupci jenotlivých fakult, 5 z útvarů s celouniverzitní působností a 3 z utvářející se Stavovské unie studentů). Kdo z vás byl v některé AR?
21.12.2014 09:48 - Martin Fafejta
Já sice byl v AR přírodovědecké fakulty, ale nepamatuju si skoro na nic. V hlavě mi utkvělo, jak rušíme povinnej tělocvik. Já byl nejdřív proti, ale pak mi došlo, že v nové době ani do tělocviku nelze nikoho nutit :-)
21.12.2014 09:55 - Markéta Záleská
21. prosince 1989 byl jmenován František Vaňák arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským.
21.12.2014 10:12 - Ivan Langer
Výborně Markéto! To je vykročení k personální rekonstrukci jednotlivých Akademických rad, a to jak UP, tak na fakultách. Mohla by jsi se pokusit o rekonstrukci? Možná pan doc. Urbášek to má ve svém archivu! Tato linka nám zatím chybí. A bez ní (nové vedení University a fakult, by revoluce nebyla revolucí!!!) :-)
21.12.2014 10:18 - Markéta Záleská
Pokusím se to dát dohromady :-)
21.12.2014 10:55 - Ivan Langer
Po novém roce s Robertem prozradíme, proč je to důležité takto zrekonstruovat... a jakou výslednou podobu by měl mít celý, zatím facebookový, projekt.