Naše olomoucká revoluce 1989

Když čtu tuto zprávu, tak si uvědomuji, že den po generální stávce zdaleka nebylo vyhráno: komunisté na celostátním aktivu KSČ odmítli rozpuštění Lidových milicí.Předsednictvo ÚV SSM se na svém zasedání vyslovilo „Jsme pro socialismus“. Svazáci vyjádřili souhlas s otevřeným dialogem, ale i znepokojení nad některými veřejnými vystoupeními těch, jimž se léta slova nedostávalo. Doporučilo, aby česká mládež citlivě zvažovala, kdo a co lidem říká. 
Pokračovala jednání OF s vedením státu. OF na nich žádalo demisi Federální vlády, zrušení tří článků ústavy týkajících se vedoucí úlohy KSČ a odstoupení prezidenta.


Předsednictvo Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci uvítalo omilostnění řady čs. občanů a zároveň konstatovalo, že ne všichni, jejichž osvobození bylo požadováno, byli propuštěni. Na generálního prokurátora ČSR vzneslo žádost o zveřejnění dosavadních výsledků vyšetřování zásahu 17. 11.
Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek se sešel s nově zvoleným předsedou ČSL J. Bartončíkem. V jednání se shodli na tom, že řešení složité situace je třeba hledat na bázi socialismu, oproštěného od chyb minulosti. Prostředkem k tomu má být dialog, vedený bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost.

V Olomouci se dle mých mlhavých vzpomínek dostavila něco jako kocovina, po generální stávce euforii nahradilo vyčerpání. Bylo nutné znovu a znovu vysvětlovat důvody, proč dál pokračovat v okupační stávce, mám pocit, že značná část společnosti ani nevěděla, jak dál – reformovat socialismus? Tehdy ještě slogan „Havel na hrad“ byl celospolečensky neakceptovatelný. 
Na demonstracích u Trojice i v Brně na náměstí Svobody (já nebyl studentem UP, ale brněnské architektury – tam jsem ale během listopadu a prosince strávil cca 2 dny) čím dál více a déle řečnili „osmašedesátníci“, kteří sice odsuzovali zásah na Národní třídě, zároveň však burcovali pro socialismus s lidskou tváří…
Patrně ten den začal vycházet Přetlak, který nahradil do té doby živelně vycházející různé tiskové zprávy a prohlášení. 
Na UP doposud nebyl ustaven koordinační výbor OF.

Text: archív Totalita.cz, naše vlastní vzpomínky sdílené zde.
Foto: P. Zatloukal


Komentáře k článku

28.11.2014 09:15 - Jan Vytopil
Po návratu z vyslání na gen. stávku na Slovensko ca 27. v noci nebo 28. nad ránem jsem našel vykradenou fotosekci. Přišli jsme o cenné filmy, fotografie a hlavně o zapůjčený fotoaparát. Pamatuje si někdo, jak to bylo s krádežemi těch videomašin?
28.11.2014 09:35 - Robert Štencl
Toho dne ještě na okraj: Státní podnik Supraphon oznámil, že v nejbližší době nabídne veřejnosti některé tituly ze šedesátých a sedmdesátých let, které byly většinou zakázané, mj. Marty Kubišové Songy a balady, Jaroslava Hutky Stůj břízo zelená, Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka…, Heleny Vondráčkové Přejdi Jordán a Ó, baby, baby, Karla Gotta Hej, páni konšelé a Když jsem byl tenkrát kluk, Waldemara Matušky Musím zpívat dál a desku Krysař.
28.11.2014 09:55 - Tomáš Kasal
PŘETLAK: asi nejvíc by k tomu mohl říct Milan Hanuš, který tomu šéfoval. Z mých kusých vzpomínek: na jednom zasedání stávkového výboru jsme se rozhodli, že někdo z nás bude dohlížet na Přetlak. Důvod si nepamatuji, ale myslím, že si někdo stěžoval na nějaký příspěvek - to mohlo být nějaké třetí čtvrté číslo (nevím). Jako "dozorce" jsem byl určen já, takže jsem se večer dostavil za Milanem. Nebyl pochopitelně vůbec nadšený, že by "jeho" dítě mělo mít nějakého cenzora. Ale - aspoň z mého pohledu - jsme se poměrně rychle shodli, že nejsem žádný dohled, ale spíš výpomoc. Ještě si pamatuji, jak jsme ten samý večer někdy po půlnoci šli do Moravských tiskáren sázet nové vydání. Milan Hanuš byl díky tomu, že byl v tiráži jako šéfredaktor, pro veřejnost na Olomoucku jednou z prvních veřejně známých celebrit.
K tomu jedna perlička: když jsem pracoval jak editor v olomoucké redakci MF Dnes, tak jsme někdy v roce 1993 nebo 1994 nebo tak nějak vyrobili nějakou chybu nebo blbost (už nevím). Nicméně v dopisu stěžujícího jsem si přečetl, že kdyby v novinách pracovali profesionálové a osobnosti, jako býval například pan Hanuš z Přetlaku, tak by se takové kraviny stát nemohly :-)
28.11.2014 10:55 - Ivan Langer
Důležitá poslední věta Robertova příspěvku!!! OF na UP...?! Jen dokresluje skutečnost, že ani Generální stávka ještě komančům nestačila...Včera jsem si dlouze povídal s Jožkou Kořenkem. Věřím, že se přidá. (Je to on, kdo stojí za "dovozem"Karla Kryla, Jaroslava Hutky aspol..) Připoměl mi, že generální stávku jsme prožili v davu na náměstí, leč předtím jsme byli na jednání na LF o ustavení Občanského fóra!!!! (s doc Jezdínským, doc Mačákovou...)
28.11.2014 10:58 - Robert Štencl
Reakce na koment Tomáše Kasala:
Asi jsem si vzpomenul, chtěli jsme to tehdy v redakci nějak odlehčit od patosu a napsali do Přetlaku nějakou ptákovinu, lidi tomu věřili každé slovo a nakonec to bylo interpretováno jako poplašná zpráva. Vyplašení lidi volali na stávkový výbor (během hovoru se jejich stav změnil na nasranost), prostě PRŮSER. Od té doby jsme museli nevážné příspěvky označovat textem: POZOR, HUMOR! :-)
28.11.2014 11:20 - Ketty Jablunkovská
Jo jo vznik OF na akademické půdě a a pak hlavně jeho další vývoj. :-). No pro mě to byl následně někdy na jaře 90 začátek mého politického konce Ale to už je jiný příběh...
28.11.2014 11:55 - Markéta Záleská
I Leo Friedl z U klubu slíbil, že se přidá. A hned mi do telefonu hlásil některé zajímavé postřehy z té doby.
28.11.2014 12:22 - Ivan Langer
Zkusme/te si prosím zavzpomínat, jak bylo se vznikem, OF na jednotlivých fakultách... kdyby se nám to časově podařilo ukotvit, byla by to zajímavá sonda do hlubin pedagogických sborů a obraz jejich aktivity!!!
28.11.2014 12:55 - Robert Štencl
Celofakultní OF bude založeno zítra :-)
28.11.2014 12:58 - Ivan Langer
To by odpovídalo tomu, co mi říkal Josef Kořenek, že jsme teprve dopoledne dne Generální stávky, řešili na LF vznik OF...
28.11.2014 13:25 - Markéta Záleská
Robert Štencl, Ivan Langer, zítra celouniverzitní :-). Podle materiálů doktora Urbáška, který čerpal i z dochovaných dokumentů, se ale už po generální stávce ustavovaly přípravné skupiny, na FF ve složení (Libor Práger, Josef Jařab, Miroslav Komárek, Edvard Lotko, Dagmar Knittlová, Lucy Topolská, Alena Štěrbová, Jiří Černý, Lidmila Hrdličková a Božena Bednaříková), a na LF ve složení (Milan Hejtmánek, Rostislav Hladký, Jaroslav Dušek, Jaroslav Jezdinský, Svatava Dvořáčková, Stanislav Komenda, Evžen Hodur, Jan Hálek, Ivana Marková, Jan Tůma a Marta Špačková). Libor Práger upřesní?
28.11.2014 14:22 - Ivan Langer
To je to, o cem Maki pisi: zda "teprve" anebo "uz" po generální stávce!!! ;-) To je to, co pisi o dokumentu "naší pedagogove" - PRVNICH DESET DNU...!!!
28.11.2014 15:55 - Markéta Záleská
S lupou jsem dala dohromady již mizerně čitelný článek Milana Hanuše z tohoto dne: V úterý 28.11. 1989 jednali kluci ze stávkového výboru (Martin Štainer a Jan Marek) s redakční radou listu místního významu Stráž lidu. Předsedou ONV, soudruhem Dočkalem a předsedou OV KSČ Janotou. Naši požadovali prostor ve Stráži lidu pro zveřejnění svých materiálů. Pokoušeli se o spolupráci již minulý čtvrtek, ale redakace je nějak nebrala vážně. Při jednání Dočkal upozornil naše mluvčí, že všechny příspěvky musí být na bázi socialismu, klidu a pořádku. K tomu se přidal Janota, který zdůraznil, že Stráž lidu byla, je a zůstane komunistickými novinami, proto materiály jiného rázu nemá zájem tisknout nebo může tisknout se svým komentářem. Toto by samozřejmě bylo v pořádku, my jsme na halu pořádanou pro nás taky nepustili nesouhlasící lidi, jenže Stráž lidu je jediným okresním časopisem. Kde mají při proklamované svobodě tisku místo nekomunistická hnutí a iniciativy? Závěrem jednání "bylo doporučeno, aby se studenti obraceli na soudružku redaktorku Brachtlovou, odbor kultury, která s nimi bude jejich příspěvky konzultovat. Příspěvky musí být doručeny nejpozději dva dny před vytištěním." Pak tedy naši kluci hezky poděkovali a list, který byl, je a bude komunistickými novinami rychle opustili. Stávkový výbor poté rozhodl ve spolupráci se Stráží lidu nepokračovat.