Prezident republiky Gustáv Husák vykonal po mnoha létech utlačování národa a odsuzování tisíců nevinných lidí konečně jeden záslužný skutek: rozhodl po zvážení se všemi státními a soudními orgány o amnestii, aby nebylo zahajováno a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy (uveden dlouhý přehled odstavců a paragraf trestního zákoníku), spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí. Prominul dále pravomocně uložené nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, dále tresty nápravného opatření a jejich zbytky, tresty vyhoštění a zákazu pobytu, uložené přede dnem tohoto rozhodnutí.

Rozšířený krizový štáb koordinačního centra Občanského fóra projednával kandidaturu Václava Havla do úřadu prezidenta republiky. Při hlasování podpořilo Havlovu kandidaturu z 37 přítomných 31 osob, šest se zdrželo hlasování (Zdeněk Jičínský, Petr Kučera, Petr Pithart, Rudolf Slánský, Pavel Rychetský a Michal Dymáček).

V Olomouci se koná 2. happening – studenti staví zeď kolem OV KSČ, kde právě jednají komunisté. Studenty UP přišel osobně podpořit i Karel Kryl.

V hale UP se pak večer koná velký koncert.
Link na video Zdenka Zukala: http://www.oltv.cz/listopad-1989-v-olomouci-4-video-1721.ht…

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde.


Komentáře k článku

8.12.2014 09:20 - Ivan Langer
V celé Olomouci nebyla k sehnání krabice... :-)
8.12.2014 09:55 - Ivan Langer

Věřím,doufám, že nás všechny Zdenek Zukal oblaží, potěší, rozněžní svými videozáběry (nejenom) z tohoto happeningu! Ta kreativita při vymýšlení hesel byla neskutečná...!!! Zdenku, nemohl by jsi třeba něco přinést toho 19.12. do U-klubu? Mohli by jsme si tam udělat (kromě draka) i pěkné promítání... Co myslíte vy ostatní? Vím přinejmenším o dvou filmech, jejicž autorem či dominantním spoluatorem Zukoš je!!!

Přátelé, (Pepo Kořenku!) vzpomenete si na návštěvu Karla Kryla u naší zdi? Kdo tam všechno byl?

Tak když už nikdo jiný, tak já sám s trochou politického školení mužstva: "Wall between us" vznikla jako reakce a projev naštvanosti na vládu"15+5" a křečovitou snahu komunistů zůstat i nadáve hře. Svolali mimořádný sjezd, odvolávali co normalizačně prohlásili a demonstrativně vylučovali ty, kteří kdysi vylučovali jiné komunisty... Olomoucká zeď svoji historickou úlohu sehrála zejména v den, kdy se v budově OV KSČ konal jejich okresní sjezd a všichni straničtí delegáti museli procházet "uličkou hamby". Zejména ozdoba Gottwaldovy sochy byla jednoznačná: v ruce pistole z papíru a kolem krku cedule s nápisem VRAH!

8.12.2014 10:12 - Jana Kriegelsteinová
Hele, kde jsme vlastně ty škatule vzali? Já si pamatuju tu výstavbu i to, jak se ti komouši scházeli na ten svůj okresní sabat, ale ani zaboha si nevybavuji, kde se vzali ty krabice (tedy ani to, že bych si tam snad nějakou přinesla s sebou...i když si nepamatuji samozřejmě ani to, že bych si ji nepřinesla:)
8.12.2014 10:33 - Tomáš Kasal
Připojím jeden střípek - svou vzpomínku na Kryla v Olomouci a doufám, že tím nespojím omylem dvě různé akce. Vybavuji si, že ten večer mi někdo říkal, ať zajdeme do celoškoláku SSM (což byly místnosti z boku kolejí 17. listopadu) s tím, že tam bude Karel Kryl. Když jsem tam přišel, byli tam Karel Plíhal a Jarek Nohavica. Nohavica měl něco s nohou - nemohl chodit. Prý jak šel z Ponorky, tak uklouzl na namrzlém chodníku (byla tehdy fakt zima). Vyšetřil ho tuším Vašek Chýlek (ale můžu se mýlit) a pak jsme ho naložili do auta a někdo jej odvezl do fakultky. Pamatuju si to ze dvou důvodů - jednak jsem ho jako tehdy aktivní silák nesl do auta, jednak byl Jarek N. už několik dní na "stávkové" šňůře, takže úplně nevoněl :-) Potom jsme šli do vedlejší místnosti, kde byl Kryl. Čekal jsem, že zapaříme, ale Kryl chvilku pobesedoval, udělali jsme společnou fotku a on pak řekl, že je utahaný a šel do vedlejší místnosti spát. Pařba se i tak konala - Karel Plíhal byl takový celý nervozní z toho, že neví co je s Nohavicou, že hrál nonstop písničky (téměř výhradně Vodňanský-Skoumal) a klopil do sebe jeden rum za druhým. Seděl jsem vedle něj a částečně jsem nám naléval. Závěr si nepamatuji :-)
8.12.2014 10:46 - Ivan Langer
Řekl bych Tome, že to se ti spojují dva prožitky. Příběhu Karel Plíhal a zlomená noha Jarka Nohavici se před časem věnoval JoKo (Josef Kořenek), a to včetně ošetření Jarka ve fakultce. Nicméně tvůj prožitek s Karlem Krylem a žádným pařením potvrzuji!
8.12.2014 10:58 - Markéta Záleská
"Z iniciativy studentů UP byla založena knihovna a veřejná čítárna. Počáteční vklad představovaly dary studentů. Potěšitelné jsou spontánní reakce občanů, ochotných zapůjčit výtisky, které v „dobách temna“ představovaly světélko naděje … Naše čítárna se
nachází v prostorách bývalého Ústavu marxismu leninismu..." (8. 12. 1989)
8.12.2014 12:58 - Tomáš Kasal
Ivane, díky za korekci :-) Mně nějak ty dva zážitky splynuly.
16.10.2019 17:18 - Ivan Langer

Plus fotka od Petra Zatloukala:

 

Přihlašte se pro vkládání komentářů