Děly se věci: na mimořádném zasedání ÚV SSM požádal o uvolnění ze všech svých svazáckých funkcí Vasil Mohorita (Mohorita od koryta).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR rozhodlo na základě provedených ústavních změn o zrušení výuky marxismu – leninismu a dějin mezinárodního dělnického hnutí na vysokých školách. Místo těchto předmětů bude zavedena nově koncipovaná výuka společenských věd.

 


Federální vláda uložila ministrovi vnitra neprodleně zahájit práce k odstranění ženijně technických zařízení na státní hranici s Rakouskou republikou. Federální ministerstvo vnitra rozhodlo, že s platností od 4. 12. 1989 budou moci českoslovenští občané cestovat do zahraničí bez výjezdní doložky.
Na svém prvním zasedání se sešla parlamentní komise k vyšetření událostí 17.11. 1989. Vyslechla informace generálního prokurátora ČSR, generálního prokurátora ČSSR a hlavního vojenského prokurátora. Zástupci OF v komisi zdůraznili, že výsledkem vyšetřování by neměl být pouze postih konkrétních osob, které se účastnily zásahu pořádkových sil, ale i určení politické odpovědnosti mocenských orgánů.

Protože zdaleka nebylo vyhráno, stávkující studenti UP ocenili gesto zaměstnanců Dopravního podniku města Olomouce: ti převzali nad stávkujícími studenty patronát.
Znamenalo to, že v případě perzekucí studentů vstoupí DPMO okamžitě do časově neomezené stávky. V tomto duchu i polepily tramvaje a autobusy.

Text: archív Totalita.cz, Přetlak & naše vlastní vzpomínky sdílené zde.
Foto: P. Zatloukal

 

Komentáře k článku

30.11.2014 09:15 - Jan Vytopil
A tramvajaci nas dokonce brali stopem!
30.11.2014 09:33 - Markéta Záleská

Ze zápisu z jednání 30. 11. mezi zástupci stávkového výboru UP a rektorem:
- rektor přislíbil, že v kolegiu děkana bude zastoupeno 30 % studentů
- s okamžitou platností nesmí nikdo na akademické půdě vyžadovat oslovení „soudruhu“, „soudružko“
- rektor přislíbil přepracovat současné znění slibu pedagogů imatrikulačního slibu
- od rektora převzal nově vznikající Nezávislý svaz studentů (dále NSS) místnosti pro svou práci v budově bývalého Ústavu marxismu–leninismu. Jde o zasedací síň pro 36 lidí a asi 3 místnosti pro běžnou agendu. V jedné větší místnosti se počítá se zřízením čítárny dříve zakázané literatury
- rektor slíbil po ukončení stávky 3 dny rektorského volna na regeneraci sil

Přihlašte se pro vkládání komentářů